TOMÁŠ FORMÁNEK

PRAKTIK REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ A THE RECONNECTION

„Léčení může přijít ve formě, kterou očekáváte… Nebo se může objevit ve formě, o jaké jste ani nesnili – v takové, kterou Vesmír vytvořil právě pro Vás“ - Dr. Eric Pearl.

rekonektivní léčení

Co je rekonektivní léčení?

Rekonektivní léčení (léčení znovunapojením) je metoda frekvenčního léčení, kterou přinesl Dr. Eric Pearl.

rekonektivní léčení

Informace o léčebném sezení

Kolik sezení je zapotřebí? Jak léčení probíhá? Co můžete při léčení vnímat? Co se děje po sezení?

rekonektivní léčení

Dr. Eric Pearl

Je autorem léčebné metody Reconnection, která je založena na energetickém napojení, a metody Reconnective Healing, během které klienti soustředí své životní síly na znovunapojení ztracených schopností svého těla, mysli a emocí.

rekonektivní léčení

The Reconnection® - Znovunapojení

The Reconnection (znovu-napojení) je evoluční proces probíhající ve dvou sezeních, který nás znovu-napojí na to, čemu probuzení učitelé říkají kosmická mřížka nebo pole nulového bodu. Při tomto procesu se propojují energetické (meridiánové) dráhy těla s energetickými liniemi sítě naší planety. Tato síť linií nás spojuje s celým vesmírem.

The Reconnection je proces, který nás vrací do stavu přirozené harmonie, zdraví a rovnováhy ve všech oblastech. Mnoho lidí zažije po The Reconnection trvalé změny na mnoha úrovních.
Reconnection má dopad na fyzickou, psychickou, mentální, emocionální i duchovní rovinu, dokáže přinést změny na úrovni vnímání, vztahů, osobního i pracovního života.
Reconnection je návrat k sobě – ke své vlastní energii, návrat k integritě a své vlastní cestě.

Je vědeckými měřeními prokázána změna ve struktuře naší DNA a buněk našeho těla. Při měření v laboratořích bylo zjištěno, že během působení rekonektivních frekvencí na tělo, proudí do našeho těla obrovské množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě.

• Reconnection zpomaluje i zastavuje proces stárnutí našeho fyzického těla.
• Dochází k výraznému zklidnění a reorganizaci svého života směrem k harmonii.
• Prohlubuje se spokojenost a efektivita.
• Obecně se po The Reconnection zkvalitní a zharmonizují vztahy s blízkými, i lidmi ve svém okolí.
• Reconnection snižuje hladinu vnitřního stresu, vrací organismu rovnováhu a zdraví a navyšuje energii v našem těle.

Po The Reconnection jsme trvale a celistvě napojeni. Dochází k harmonizaci všech aspektů v našem životě. To je do jisté míry spojeno i s rozpadem některých starých věcí a vzorců v našem životě. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energeticko-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní. Mnoho lidí zažije razantní změny ve svém životě směrem k harmonizaci a navýšení vědomí.
Lidé to často popisují jako nárůst životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směřování k věcem, které vždy v podstatě chtěli dělat. Proces Reconnection se provádí jen jednou za život. Jedná se o napojení, které je trvalé. Přináší velký evoluční posun v životě člověka. The Reconnection je i z pohledu zážitku během 2 dnů, kdy se provádí, velmi zajímavý proces, každý ho prožívá individuálně. To podstatné je to, co se děje potom.

Celý proces se provádí ve 2 sezeních. Jeden den je to cca 30 – 40 minut a druhý den cca 35 - 45 minut.
Je zapotřebí jej dokončit v rozsahu 3 nocí.
Je zde důležitá i cena. Cena obsahuje frekvenci 333, což je v součtu číslo 9 a to je číslice, která znamená ukončený proces.
V naší zemi je to přepočet z 333 USD, což je nyní 7 400,- Kč
Tuto cenu je nutné zaplatit, aby byla dodržena výměna hodnot (Fair Money Exchange), a aby proces zobrazoval harmonii i v této oblasti.

rekonektivní léčení

O mně

Jmenuji se Tomáš Formánek.

Před více než dvaceti lety mě začaly zajímat věci mezi „Nebem a Zemí“. Často jsem přemýšlel o tom, co se děje s člověkem po smrti. Dostala se mi do ruky kniha Život po životě a tím začala má cesta hledání odpovědí na otázky, na které mi nikdo nebyl schopen odpovědět… Následovaly knihy od Dr. Murphy, zejména Moc podvědomí, další knihy jako Tajemství, Celestýnské proroctví, Hovory s Bohem, Čtyři dohody, Moc přítomného okamžiku, Zákon rezonance a mnoho dalších.
Další nezodpovězenou otázkou pro mne bylo, zda a jaký vliv mohou mít minulé životy na ten současný…o tuto oblast jsem se začal zajímat hlouběji a vyústilo to v absolvování kurzu Regresní terapie, který mi přinesl mnoho odpovědí…
Co mě ale skutečně fascinovalo a stále fascinuje, je práce s energií… První setkání s tímto fenoménem bylo v knize a ve filmu Celestýnské proroctví…s časovým odstupem několika let jsem byl zasvěcen do Reiki a konečně přenesl teorii i do praktické roviny… Následovalo zasvěcení do Deekshy, absolvování semináře Léčebný kód. Pak přišlo setkání s Vláďou Ekartem na Srí Lance, kde jsem se poprvé setkal s rekonektivním léčením a léčivými frekvencemi. S nadšením jsem si přečetl knihy od Dr. Erica Pearla Reconnection – Návrat k léčivé energii a Šalamoun promlouvá. Tato metoda mě zaujala takovým způsobem, že jsem již za pár měsíců absolvoval seminář Reconnective Healing a The Reconnection a stal se praktikem rekonektivního léčení a The Reconnection. Co mě nejvíce na této metodě upoutalo je fakt, že spojení s léčivými frekvencemi je tak skutečné, hmatatelné, není třeba žádných technik či rituálů a praktik je „pouze“ prostředníkem, který nevstupuje do procesu, pouze naladí klienta na léčivé frekvence a nechá je působit… Poté již záleží jen na klientovi, zda tento „dar“ přijme a vstoupí do otevřených dveří.
A jakým způsobem ovlivnilo rekonektivní léčení můj život? Osobně jsem neměl žádné fyzické problémy, ale po absolvování léčení se začaly dít v mém životě velké změny. Opustil jsem zaměstnání, které mě již spoustu let nenaplňovalo a svazovalo. Našel jsem si práci, která mě baví a zároveň se mohu věnovat tomu, co mě skutečně naplňuje a vnímám jako své životní poslání a to je být praktikem rekonektivního léčení. Mnoho změn se mi děje ve vztazích na všech úrovních...ze života mi začali odcházet lidé, se kterými jsem si už neměl co říct a uvolnil se tak prostor, aby mi mohli do života vstoupit lidé, se kterými jsem na jedné vlně, rezonuji s nimi a vzájemně se podporujeme, doplňujeme a inspirujeme na své životní cestě...

Kontakt

Tomáš Formánek - Reconnective Healing® - Rekonektivní léčení v Děčíně