Co je Rekonektivní léčení

Informace o léčbě

Rekonektivní léčení (léčení znovunapojením) je metoda frekvenčního léčení, kterou přinesl Dr. Eric Pearl. Rekonektivní léčení probíhá v rovině přenášení Světla, Informací a Energie a znovupropojuje celou Vaši bytost s léčivými frekvencemi Vesmíru a vrací nás do stavu původní harmonie, celistvosti, rovnováhy a zdraví, což se může projevit rozsáhlými změnami ve všech oblastech Vašeho života. Rekonektivní léčení nás vrací k našemu původnímu potenciálu. Spojí nás s frekvencemi, které jsou tady stále a udržují svět v harmonii. Když je tělo ucítí, tak se na ně během sezení naladí a léčení pokračuje i poté, co odejdete. Rekonektivní léčení nezpůsobuje změny jen na fyzické, mentální a emocionální rovině, ale je to léčení, které obsahuje evoluci Vašeho samotného bytí a Vaší esence …

Rekonektivní léčení je hmatatelné, měřitelné… Můžete ho skutečně cítit.

Tato metoda je podložena vědeckým výzkumem lékařů, kvantových fyziků a univerzit po celém světě. Má výsledky s různými druhy nemocí pohybového ústrojí, Parkinsona, epilepsie, mozkové obrny, různých druhů rakovin a podobně.