Informace o léčebném sezení

Kolik sezení je zapotřebí?
Každá zkušenost s rekonektivním léčením je jedinečná. Počet sezení je individuální. Často dojde k vyléčení již během první návštěvy. Obecně se doporučuje absolvovat tři sezení rekonektivního léčení během jednoho týdne až 10 dní a potom dovolit získaným zkušenostem, aby se rozvinuly. Pokud se klient cítí lépe již po prvním či druhém sezení, může se sám rozhodnout, zda další sezení absolvuje či nikoliv. Někdy se třetí sezení stane tou největší změnou ve Vašem životě. Léčení může přijít v nejrůznějších formách. Nejlépe umožníte vlastní léčení tím, že budete otevření, nebudete očekávat nic konkrétního a nebudete lpět na výsledku.

Jak léčení probíhá?
Sezení rekonektivního léčení trvá obvykle 30 minut. K léčení dochází mimo omezení času a prostoru, takže více času neznamená lepší výsledek. Jedná se o bezdotykové léčení. Při léčení budete oblečeni, bez bot a budete ležet na zádech na masážním lehátku. Během léčení se mohou objevit nejrůznější vůně, proto se nedoporučuje před léčením použít příliš intenzivní deodoranty či parfémy.

Na začátku sezení Vás požádám, abyste se položili na masážní stůl a zavřeli oči. Lehněte si jako kdyby se Vám naskytla chvíle k odpočinku. Zaměřte pozornost na své tělo a vnímejte své pocity. Neočekávejte žádné konkrétní výsledky. Jenom se uvolněte, na nic nemyslete a odevzdejte se léčení, abyste si mohli naplno vychutnat tento zážitek.

Důležité pro klienta je uvědomit si fakt, že praktik rekonektivního léčení není žádný léčitel. Praktik vstupuje do tohoto procesu jako prostředník, který zprostředkuje spojení s léčivými frekvencemi, spojení s tím, co uvnitř v sobě všichni máme a co je zde stále přítomno a klient se sám na nějaké úrovni rozhodne, zda se chce vrátit do stavu přirozené rovnováhy a zdraví.

„Práce praktika je otevřít dveře, práce klienta je rozhodnout se, jestli má dostatek odvahy těmi dveřmi projít…“
- Z knihy Erica Pearla Šalamoun promlouvá

Co můžete při léčení vnímat?
Projevy jsou různé. Některý klient si jen velmi dobře odpočine. Mezi nejčastější projevy patří chvění očních víček, změny dýchání a polykání, drobné nebo větší samovolné pohyby svalů na různých částech těla, teplo či chlad. Někteří klienti mají pocit vznášení se v prostoru, někdy vidí barvy, které nikdy předtím neviděli, někdo vnímá různé zvuky či vůně… Ve velké většině případů jsou prožitky na lehátku velmi příjemné a pro mnoho lidí je to něco, co v životě nezažili.

Co se děje po sezení?
Každá zkušenost ze sezení je jedinečná. Někdy jsou vyléčení znatelná hned, někdy trvá déle než zážitek zpracujete a uvědomíte si změnu ve svém životě. Léčivé frekvence po sezení pracují stále. Vaší rolí je nic neočekávat, ale učinit se přístupným léčivým energiím a přijímat vše, co přichází. To znamená uvolnit se a jen pozorovat, přihlížet a vše vnímat. Někdy léčení přichází ve formě, kterou čekáte, více je to ale o tom, co nejvíce potřebujete…

Tak jako u klasické medicíny nejsme schopni nikdy zaručit 100% výsledek pro každého, ale výsledky jsou více než překvapivé u velkého množství klientů tam, kde klasická medicína selhává.

Cena léčení je 1.100,- Kč za jedno sezení.